Ytterligare personal slutar på kommunledningskontoret. Glest mellan ordinarie chefer.

Under avdelningen ”Jobba hos oss” på Alingsås kommuns hemsida finns en uppställning under rubriken ”10 anledningar att jobba hos oss”. Men strömhoppet av personal på kommunens kommunledningskontor ger anledning att fundera över trovärdigheten i dokumentet. Till och med sista januari i år hade sammanlagt 29 personer slutat eller tvingats att sluta på kommunledningskontoret sedan kommundirektören … Fortsätt läsa Ytterligare personal slutar på kommunledningskontoret. Glest mellan ordinarie chefer.

Oenighet och vägran att redovisa fakta i ABC-härvan. Nu tickar kostnaden för kommunen i till miljonbelopp

De lokala förhandlingarna i ABC-härvan mellan Alingsås kommun och fackförbundet Vision har slutat i oenighet. Nu flyttas de en instans högre till centrala förhandlingar. Hittills har kommunen har inte redovisat ett enda exempel på fakta som skulle vara grunden för uppsägningarna. Därmed kan inte de uppsagda heller inte bemöta anklagelser för felaktigheter. Samtidigt ökar Alingsås … Fortsätt läsa Oenighet och vägran att redovisa fakta i ABC-härvan. Nu tickar kostnaden för kommunen i till miljonbelopp

Alingsås kommun struntade i att komma till facklig förhandling i ABC-härvan. Krävs nu på stort skadestånd av facket.

Att inte komma till en facklig förhandling kan bli en dyr historia för Alingsås kommun. När Sveriges Ingenjörer ville förhandla om näringslivschefens uppsägning i ABC-härvan så fick facket ingen reaktion från kommunen som heller inte kom till utsatt förhandling. Nu kräver facket ett skadestånd på 125 000 konor för brott mot MBL. Det var den 28 … Fortsätt läsa Alingsås kommun struntade i att komma till facklig förhandling i ABC-härvan. Krävs nu på stort skadestånd av facket.

Flera miljoner för att få anställda att sluta på kommunledningskontoret. Nästan var tredje borta sedan kommundirektören tillträdde.

Under de första 14 månaderna sedan den nuvarande kommundirektören tillträdde tjänsten har 29 personer slutat på kommunledningskontoret. Det är i det närmaste var tredje anställd - fyra gånger fler än under de 14 månader som föregick hennes tillträde. Under perioden oktober 2015 till december 2016 slutade totalt 7 personer. Under perioden december 2016 till och … Fortsätt läsa Flera miljoner för att få anställda att sluta på kommunledningskontoret. Nästan var tredje borta sedan kommundirektören tillträdde.

Dyra konsulter och stora skadestånd kan ge flermiljonkostnader ABC-härvan.

Kommunledningens uppsägningar av personal på ABC,  Alingsås Business Center, riskerar att bli en särdeles dyr historia för skattebetalarna i Alingsås. Redan nu har hanteringen kostat mer än 800 000 kronor i konsultarvoden. När dom arbetsrättsliga uppgörelserna är klara kan totalsumman bli mer än fem gånger så stor.   Klockan var tio i fyra onsdagen 15 november … Fortsätt läsa Dyra konsulter och stora skadestånd kan ge flermiljonkostnader ABC-härvan.