Kommunens konsult- och advokatarvoden i ABC-härvan nu mer än 3 miljoner. Men trolig slutsumman för ABC-härvan tre gånger så stor

Kommunens kostnader för konsulter i ABC-härvan fortsätter att ticka på. Fram till den 1 december hade advokatbyrån Front Advokater fakturerat 2,6 miljoner kronor för arbete med ABC-härvan. Lägg därtill kommunens kostnad för konsulten Karin Åhström så blir summan hittills i härvan 3,1 miljoner kronor. En siffra som mycket väl kan tredubblas innan ABC-härvan är löst. … Fortsätt läsa Kommunens konsult- och advokatarvoden i ABC-härvan nu mer än 3 miljoner. Men trolig slutsumman för ABC-härvan tre gånger så stor

Förstöra efterfrågade dokument inget nytt för Alingsås kommun. Fick JO-kritik för tidigare städning.

Alingsås kommuns samhällsbyggnadsnämnd tyckte att det var helt i sin ordning att förstöra ett dokument som jag som privatperson begärt en kopia av. En begäran om kopia av avslogs av samhällsbyggnadsnämnden där det dock framgår att handlingarna fanns. Men när kammarrätten skulle bedöma ett överklagande av beslutet hade samhällsbyggnadsnämnden förstört handlingarna. JO ger nämnden kritik … Fortsätt läsa Förstöra efterfrågade dokument inget nytt för Alingsås kommun. Fick JO-kritik för tidigare städning.

E-postmeddelande som hade betydelse för avskedandet av näringslivschefen raderad av Susanne Wirdemo. Dessutom mängder av e-post knuten till ABC-härvan raderad.

Före detta kommundirektören, numera ekonomidirektören Susanne Wirdemo har raderat ett e-postmeddelande vars existens gjorde att ett påstående i den så kallade "Internutredningen" av ABC kunde ifrågasättas. Men det är inte det enda som raderats. Mängder av e-post till och från hennes personliga konsult, Karin Åhström, och hanteringen av ABC-härvan har hon också raderat. Avtalet om … Fortsätt läsa E-postmeddelande som hade betydelse för avskedandet av näringslivschefen raderad av Susanne Wirdemo. Dessutom mängder av e-post knuten till ABC-härvan raderad.