Historien om PM:et som inte kom till Alingsås kommun – men som finns där ändå.

Längre ner själva artikeln, men först några ord. Arbetet jag lägger på detta är för att jag ser att mängder av händelser och uppgifter som borde komma Alingsås invånare till del, inte gör det. Alingsås Tidning, som för många är verkligheten i Alingsås, har enligt mig helt misslyckats med det som ska vara en huvuduppgift … Fortsätt läsa Historien om PM:et som inte kom till Alingsås kommun – men som finns där ändå.

Arbetet i Rosa Huset för att dölja sanningen. En unik inblick i verksamheten kring fd kommundirektören Susanne Widemo

Förord till artikeln. Med tiden kommer fler och fler sanningar fram kring hur det gick till på kommunledningskontoret under före detta kommundirektören Susanne Wirdemo styre. Sedan jag började med BEVAKAREN har jag begärt ut och fått del av en mängd handlingar som rör Alingsås kommuns agerande i det som kommit att kallas ABC-härvan. En uppgift … Fortsätt läsa Arbetet i Rosa Huset för att dölja sanningen. En unik inblick i verksamheten kring fd kommundirektören Susanne Widemo

Nytt försök från Börje Rådesjö att få klarhet i Estrad-pengarna med ännu ett brev till Daniel Filipsson

Nu gör Alingsåsaren Börje Rådesjö ännu ett försök att få klarhet i hur pengarna som Alingsås kommun har att fordra på Estrad skall hanteras. Han tycker sig nu fått bekräftat att kommunen  har 1 miljon kronor att fordra från Estrad i stället för de 2,5 miljoner kronor som kommunen tidigare hävdat. Men genom ett snabbt beslut av kommunstyrelsen i somras så avskrevs alla fordringar. … Fortsätt läsa Nytt försök från Börje Rådesjö att få klarhet i Estrad-pengarna med ännu ett brev till Daniel Filipsson