Samhällsbyggnadsnämndens hämningslösa hantering av av bygglovsansökan på Lövekulle.

Politikerna i Alingsås kommuns samhällsbyggnadsnämnd fattade nyligen ett beslut om bygglov för ett hus på Lövekulle.I det körde man över sin egen förvaltning och lade såväl plan- och bygglag som kommunens eget naturvårdsprogram åt sidan. Lantmäteriets flygfoto över Lövekulle med fastighetsindelning En ansökan om att bygga ett hus på en redan bebyggd fastighet på Lövekulle … Fortsätt läsa Samhällsbyggnadsnämndens hämningslösa hantering av av bygglovsansökan på Lövekulle.