Länsstyrelsen gör halt på bygglovsärendet på Lövekulle som nu också anmälts till JO.

Länsstyrelsen i Västra Götaland godtar Naturskyddsföreningen i Alingsås som sakägare i ärendet med bygglovet på Lövekulle.Samtidigt beslutar länsstyrelsen om inhibition av bygglovsbeslutet som som dessutom nu har anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Det var den 2 december som Naturskyddsföreningen överklagade samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov på en fastighet på Lövekulle.Frågan som uppstod då var om föreningen kunde … Fortsätt läsa Länsstyrelsen gör halt på bygglovsärendet på Lövekulle som nu också anmälts till JO.

Samhällsbyggnadsnämnden polisanmäld för Lövekullebeslutet som också överklagats.

Beslutet om bygglov för ett hus i Lövekulle som samhällsbyggnadsnämnden tog den 25 oktober har nu överklagats och också polisanmälts. Bakom överklagan står Naturskyddsföreningen i Alingsås och polisanmälan är gjord av en privatperson. Naturskyddsföreningen överklagan grundar sig främst på att samhällsbyggnadsnämnden inte tagit tillräcklig hänsyn till det utlåtande som Alingsås kommunekolog gjort i ärendet. Polisanmälan … Fortsätt läsa Samhällsbyggnadsnämnden polisanmäld för Lövekullebeslutet som också överklagats.