Länsstyrelsen gör halt på bygglovsärendet på Lövekulle som nu också anmälts till JO.

Länsstyrelsen i Västra Götaland godtar Naturskyddsföreningen i Alingsås som sakägare i ärendet med bygglovet på Lövekulle.Samtidigt beslutar länsstyrelsen om inhibition av bygglovsbeslutet som som dessutom nu har anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Det var den 2 december som Naturskyddsföreningen överklagade samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov på en fastighet på Lövekulle.Frågan som uppstod då var om föreningen kunde … Fortsätt läsa Länsstyrelsen gör halt på bygglovsärendet på Lövekulle som nu också anmälts till JO.