Värre kunde det knappast bli – resultatet av externa granskningen av samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Sannolikt skulle åtta av tio av de granskade besluten i samhällsbyggnadsnämnden ändrats om de hade överklagats.
Det är slutsatsen av den externa granskningen av nämnden som nu är klar och redovisas i en rapport. Besluten går inte ihop med vad lag och praxis säger och kan leda till problem vid hantering av bygglov framöver enligt rapporten.

Det var efter turbulensen som uppstod efter Bevakarens artikel om samhällsbyggnadsnämnden hantering av ett bygglovsärende på Lövekulle som kommunledningen beslöt om en extern granskning av nämndens beslut.

Granskningen är nu gjord och redovisad i en rapport som behandlar 74 beslut fattade av den nämnd som tillsattes efter senaste valet.

Ordföranden i nämnden under de allra flesta av dessa ärenden, 60 stycken, var centerpartisten Karl Johan Karlsson som lämnade det uppdraget i augusti förra året.

Det är 17 ärenden inte bedömts i rapporten eftersom dom antingen inte vunnit laga kraft eller inte är slutgiltiga beslut.

Återstår 65 ärenden som bedömts.
Av dessa bedöms att 48 stycken hade ändrats om de hade överklagats.
Sex stycken har redan ändrats, upphävts eller återförvisats efter överklaganden.

Det innebär att 54 av 65 ärenden, eller 83 procent, av nämndens beslut inte rimmar med lag och praxis enligt granskningen.

En kontrast till rapportens slutsatser om tjänstemännens arbete på förvaltningen:

”I samtliga nämnda fall har samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut däremot haft en bedömning och slutsats som bedömts vara förenlig med gällande rätt.”

Liten avvikelse
Vid flertalet av nämndens beslut har det hänvisats till att beslutet är en liten avvikelse från gällande plan (vilket var fallet i Lövekulleärendet).
Detta kommenteras såhär i rapporten:
Vid genomgång av tidigare avgöranden avseende dessa bestämmelser framgår att en väsentligen mer restriktiv tillämpning krävs.

Det får även anses föreligga risk för att en del av besluten får prejudicerande effekt.

Skillnad nämnd tjänstemän
Rapporten återkommer till skillnaden mellan nämndens och tjänstemännens hantering av ärenden.

Om nämnden:
Därutöver innehåller Besluten och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut ytterst kortfattade motiveringar av de omständigheter och grunder som ligger till grund för Besluten.  

Om  tjänstemännen:
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut bedöms emellertid vara utformade med en struktur som ger sökande och andra parter möjlighet att följa hur samhällsbyggnadskontoret har kommit fram till sitt beslutsförslag.

Konsekvenser
Eftersom få ärenden överklagats så innebär det att åtgärder som sannolikt inte kan anses tillåtna enligt lag och praxis har beviljats, vunnit laga kraft och utförts, enligt rapporten.

Samhällsbyggnadsnämndens agerande kan få konsekvenser framöver enligt rapporten som avslutas med detta i sin sammanfattning:

Slutsatsen av granskningen är således att merparten av Besluten inte är förenliga med gällande rätt vilket kan leda till problematik vid framtida hantering av bygglov.

Här finns rapporten att ladda ner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s