Alingsås kommun struntade i facklig förhandling i ABC-härvan. Fick betala skadestånd.

När Fackförbundet Sveriges Ingenjörer hade kallat till en tvisteförhandling med Alingsås kommun den 9 februari 2018 i förbundets lokaler i Göteborg så kom ingen representant för Alingsås kommun. Något förhinder hade inte meddelats. Förhandlingen gällde uppsägningen av näringslivschefen i ABC. Som en följd av det så krävde Sveriges Ingenjörer ett skadestånd för förhandlingsvägran. Kravet var på … Fortsätt läsa Alingsås kommun struntade i facklig förhandling i ABC-härvan. Fick betala skadestånd.

Anställd på kommunledningskontoret bakom läckt sekretessbelagda e-post.Gjorde att personalchefen fick lämna sitt jobb förra året.

Läckaget av den sekretessbelagda e-posten för ett år sedan, mellan dåvarande kommunalrådet Joakim Järrebring och dåvarande personalchefen Roland Ödh, var noggrant planerad inifrån kommunledningskontoret. BEVAKAREN kan nu visa hur detta gick till. Dåvarande personalchefen i Alingsås kommun, Roland Ödh, fick lämna sitt jobb med omedelbar verkan måndagen den 9 april 2018. Tidigare artikel om detta. … Fortsätt läsa Anställd på kommunledningskontoret bakom läckt sekretessbelagda e-post.Gjorde att personalchefen fick lämna sitt jobb förra året.

Meningslös hantering i Tingsrätten av trätan mellan Alingsås kommun och Estrad.

I Alingsås Tingsrätt finns ett ärende där det hittills har registrerats 47 händelser. Den första är registrerad den 14 juni förra året, en senaste 21 februari i år. Det är en utlöpare av ABC-härvan och handlar om en konflikt mellan Alingsås kommun och Estrad om pengar i sådana evenemang som exempelvis Potatisfestivalen, Tomteparaden och Sommaronsdagar. … Fortsätt läsa Meningslös hantering i Tingsrätten av trätan mellan Alingsås kommun och Estrad.

Frågetecken kring sanningen i polisanmälan i ABC-härvan. Utredningen mot avskedad ABC-anställd nerlagd.

Polisanmälan mot Susanne Wirdemo har lagts ner. Hon var anmäld för att gjort sin polisanmälan utan grund. Men on hade skäl att tro att det förkommit brott vid tillfället för anmälan enligt åklagaren. Men frågan är hur detta stämmer när det gäller konsulten B? Nu håller hennes polisanmälan i ABD-härvan på att smälta ihop till … Fortsätt läsa Frågetecken kring sanningen i polisanmälan i ABC-härvan. Utredningen mot avskedad ABC-anställd nerlagd.

BEVAKARENS årskrönika

Helt dominerande det gånga året har kommit att bli vad som hänt och händer i Alingsås kommun, ett till synes outtömligt förråd av konstigheter, oegentligheter, gynnanden, missgynnanden, döljanden, ljugande, godtyckliga avskedanden, valhänt politiskt hantering och annat. Allt på kommunens invånares bekostnad. Den 12 februari 2018 publicerade jag mitt först inlägg i BEVAKAREN. Det handlade om … Fortsätt läsa BEVAKARENS årskrönika

Karin Boyes minnessten troligen på fel plats.

Den 23 januari sände SVT ett avsnitt i programserien ” Helt lyriskt” som till en del handlade om Karin Boye. Ett alldeles lysande program där programledaren Fredrik Lindström , kanske nu mest känd som domare i På Spåret, gör programmet lätt att se och intressant även om man inte är någon lyriknörd vilket jag personligen … Fortsätt läsa Karin Boyes minnessten troligen på fel plats.

Kommunens räkning för ABC-härvan närmar sig 7 miljoner – 361 gånger mer än värdet av de påstådda brotten i ABC

Kommunens advokatkostnader i ABC-härvan fortsätter att öka. Till det kan nu läggas den summa som Alingsås kommun fick betala för att göra upp med de tre medarbetarna i Alingsås Business Center. Sammanlagda summan är nu i 6 871 817 kronor.Värdet av de eventuella brott som före detta kommundirektören Susanne Widemo polisanmälde som utreds uppgår till 19 000 kronor. … Fortsätt läsa Kommunens räkning för ABC-härvan närmar sig 7 miljoner – 361 gånger mer än värdet av de påstådda brotten i ABC

Kommunens konsult- och advokatarvoden i ABC-härvan nu mer än 3 miljoner. Men trolig slutsumman för ABC-härvan tre gånger så stor

Kommunens kostnader för konsulter i ABC-härvan fortsätter att ticka på. Fram till den 1 december hade advokatbyrån Front Advokater fakturerat 2,6 miljoner kronor för arbete med ABC-härvan. Lägg därtill kommunens kostnad för konsulten Karin Åhström så blir summan hittills i härvan 3,1 miljoner kronor. En siffra som mycket väl kan tredubblas innan ABC-härvan är löst. … Fortsätt läsa Kommunens konsult- och advokatarvoden i ABC-härvan nu mer än 3 miljoner. Men trolig slutsumman för ABC-härvan tre gånger så stor

Förstöra efterfrågade dokument inget nytt för Alingsås kommun. Fick JO-kritik för tidigare städning.

Alingsås kommuns samhällsbyggnadsnämnd tyckte att det var helt i sin ordning att förstöra ett dokument som jag som privatperson begärt en kopia av. En begäran om kopia av avslogs av samhällsbyggnadsnämnden där det dock framgår att handlingarna fanns. Men när kammarrätten skulle bedöma ett överklagande av beslutet hade samhällsbyggnadsnämnden förstört handlingarna. JO ger nämnden kritik … Fortsätt läsa Förstöra efterfrågade dokument inget nytt för Alingsås kommun. Fick JO-kritik för tidigare städning.

E-postmeddelande som hade betydelse för avskedandet av näringslivschefen raderad av Susanne Wirdemo. Dessutom mängder av e-post knuten till ABC-härvan raderad.

Före detta kommundirektören, numera ekonomidirektören Susanne Wirdemo har raderat ett e-postmeddelande vars existens gjorde att ett påstående i den så kallade "Internutredningen" av ABC kunde ifrågasättas. Men det är inte det enda som raderats. Mängder av e-post till och från hennes personliga konsult, Karin Åhström, och hanteringen av ABC-härvan har hon också raderat. Avtalet om … Fortsätt läsa E-postmeddelande som hade betydelse för avskedandet av näringslivschefen raderad av Susanne Wirdemo. Dessutom mängder av e-post knuten till ABC-härvan raderad.