Kommunens 10-miljoners satsning på att få ABC-anställda inför rätta på väg att bli intet. Åklagaren har lagt ner förundersökningen mot alla utom en .

Alingsås kommuns storsatsning på att få fem personer knutna till ABC, Alingsås Business Center, inför rätta resulterade inte i någonting förutom stora kostnader. Åklagaren Johanna Videlycka har lagt ner förundersökningen mot ter av de fyra återstående av de från början fem som polisanmäldes av dåvarande kommundirektören Susanne Wirdemo. Beslut om den femte har ännu inte … Fortsätt läsa Kommunens 10-miljoners satsning på att få ABC-anställda inför rätta på väg att bli intet. Åklagaren har lagt ner förundersökningen mot alla utom en .

Total arrogans och hövligt svar. Skillnad i kommunalrådens hantering av Börje Rådesjös frågor.

Flera gånger har Alingsåsaren Börje Rådesjö försökt få svar på ett antal frågor med anknytning till ABC-affären dock utan framgång.I sitt senaste försök har han fått svar från de båda kommunalråden dock utan att få svar på de frågor han ställt. ( Brevet bifogas sist i artikeln).Och av svaren går att förstå två helt olika … Fortsätt läsa Total arrogans och hövligt svar. Skillnad i kommunalrådens hantering av Börje Rådesjös frågor.

Fakturorna från Front Advokater får godkänt av kommundirektören. Men inget besked om fel antal timmar debiterats

Front Advokater har flitigt anlitats av Alingsås kommun de senaste åren. Främst hade det gällt i den så kallade ABC-härvan. Totalt har kommunen betalat mer än 4 miljoner kronor till advokatbyrån. Efter att Göteborgs-Posten publicerat uppgifter om att Front Advokater tagit upp fler arbetstimmar på sina räkningar till Göteborgs kommun än dom utförda så agerade … Fortsätt läsa Fakturorna från Front Advokater får godkänt av kommundirektören. Men inget besked om fel antal timmar debiterats

Kommunledningen ville lära sig offentlighetsprincipen. Tog advokathjälp för 15 000 kronor trots att allt fanns gratis på nätet.

I spåren av Göteborgs-Posten avslöjande att advokatbyrån Front ”saltat” sina räkningar har Alingsås kommun inlett en granskning av fakturor från Front. Största posten där är uppdrag i samband med ABC-affären inklusive sekretessprövning av begärda handlingar på sammanlagt 3,4 miljoner. Båda dessa poster på grund av att Susanne Wirdemo gick förbi kommunens egen personalavdelning och jurist … Fortsätt läsa Kommunledningen ville lära sig offentlighetsprincipen. Tog advokathjälp för 15 000 kronor trots att allt fanns gratis på nätet.

Historien om PM:et som inte kom till Alingsås kommun – men som finns där ändå.

Längre ner själva artikeln, men först några ord. Arbetet jag lägger på detta är för att jag ser att mängder av händelser och uppgifter som borde komma Alingsås invånare till del, inte gör det. Alingsås Tidning, som för många är verkligheten i Alingsås, har enligt mig helt misslyckats med det som ska vara en huvuduppgift … Fortsätt läsa Historien om PM:et som inte kom till Alingsås kommun – men som finns där ändå.

Arbetet i Rosa Huset för att dölja sanningen. En unik inblick i verksamheten kring fd kommundirektören Susanne Widemo

Förord till artikeln. Med tiden kommer fler och fler sanningar fram kring hur det gick till på kommunledningskontoret under före detta kommundirektören Susanne Wirdemo styre. Sedan jag började med BEVAKAREN har jag begärt ut och fått del av en mängd handlingar som rör Alingsås kommuns agerande i det som kommit att kallas ABC-härvan. En uppgift … Fortsätt läsa Arbetet i Rosa Huset för att dölja sanningen. En unik inblick i verksamheten kring fd kommundirektören Susanne Widemo

Nytt försök från Börje Rådesjö att få klarhet i Estrad-pengarna med ännu ett brev till Daniel Filipsson

Nu gör Alingsåsaren Börje Rådesjö ännu ett försök att få klarhet i hur pengarna som Alingsås kommun har att fordra på Estrad skall hanteras. Han tycker sig nu fått bekräftat att kommunen  har 1 miljon kronor att fordra från Estrad i stället för de 2,5 miljoner kronor som kommunen tidigare hävdat. Men genom ett snabbt beslut av kommunstyrelsen i somras så avskrevs alla fordringar. … Fortsätt läsa Nytt försök från Börje Rådesjö att få klarhet i Estrad-pengarna med ännu ett brev till Daniel Filipsson

Nya fakta kring Susanne Wirdemos upphandling av sin personliga konsult.Gjordes vid sidan om kommunens eget regelverk.

Jag har i en tidigare artikel i BEVAKAREN ifrågasatt om den upphandling som Susanne Wirdemo gjorde av sin personliga konsult, Karin Åhtröm för 485 895 kronor gjordes enligt de regler som gäller för Alingsås kommun. Då var det mycket svårt att få ut några handlingar i ärendet överhuvudtaget. Min slutsats blev att jag antingen inte skulle få … Fortsätt läsa Nya fakta kring Susanne Wirdemos upphandling av sin personliga konsult.Gjordes vid sidan om kommunens eget regelverk.