Bara en av brottsmisstankarna gäller Susanne Wirdemo. Rätt ska vara rätt.

BEVAKARENS tidigare artikel angående inledd förundersökning av brottsmisstankar mot ,före detta kommundirektören numera ekonomidirektören i Alingsås kommun, Susanne Wirdemo var felaktig på en punkt. Punkten om falsk tillvitelse, att grundlöst anklaga någon för brott, gäller Sussanne Wirdemo. Formellt gäller den Alingsås kommun men grundar sig i en polisanmälan mot Susanne Wirdemo. Vad gäller punkten trolöshet … Fortsätt läsa Bara en av brottsmisstankarna gäller Susanne Wirdemo. Rätt ska vara rätt.

Annonser

Fortsatt alliansstyre i Alingsås med Daniel Filipsson (M) som kommunalråd.

Nästan sex veckor efter valet och efter långa och många förhandlingar står det nu klart att det inte blir något blocköverskridande styre i Alingsås. Den borgerliga alliansen kommer att fortsätta att styra utan egen majoritet. Alliansen har sammanlagt 24 platser i kommunfullmäktige. Det andra blocket - Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet har 21 platser. … Fortsätt läsa Fortsatt alliansstyre i Alingsås med Daniel Filipsson (M) som kommunalråd.

Valresultat Alingsås kommun val 2018

I kommunalvalet i Alingsås kommun blev Centerpartiet och Sverigedemokraterna de stora vinnarna. Förlorarna blev Miljöpartiet och Moderaterna. Miljöpartiet förlorade 4 av tio väljare. Moderaterna nästan var fjärde väljare. Skillnad mellan kommunal- och riksdagsval i Alingsås Vid en jämförelse mellan hur Alingsåsarna röstat i riksdagsvalet och kommunalvalet ser det ut som Centern och Liberalernas väljare varit … Fortsätt läsa Valresultat Alingsås kommun val 2018

Alingsåsungdomars personnummer och bankkontonummer sprids på Facebook. Offentliggjorda av kommunledningskontorets ekonomiavdelning

Namn, personnummer och bankkontonummer för fjorton Alingsåsungdomar har offentliggjorts av Alingsås kommuns ekonomiavdelning. Uppgifterna sprids nu via Facebook där en av spridarna är Alingsås kommuns dataskyddsombud. Ungdomarna som arbetat för Harrys/Estrad under olika evenemang och har inget med vad som hänt i ABC-härvan att göra. I en 25 sidor stor rapport daterad 22 augusti 2018 … Fortsätt läsa Alingsåsungdomars personnummer och bankkontonummer sprids på Facebook. Offentliggjorda av kommunledningskontorets ekonomiavdelning

Fd kommundirektören polisanmäld för en rad misstänka brott.

Alingsås kommuns ekonomidirektör, fd kommundirektören Susanne Wirdemo har polisanmälts för en rad misstänka brott. De avser ,Grovt tjänstefel, alternativt Tjänstefel, Falsk angivelse alternativt Obefogad angivelse, eller Falsk tillvitelse alternativt Vårdslös tillvitelse samt Grovt förtal alternativt Förtal. Det är en mycket omfattande polisanmälan som är uppställd i åtta punkter. Till den är bifogat 22 bilagor. Nedan … Fortsätt läsa Fd kommundirektören polisanmäld för en rad misstänka brott.

Kommunstyrelsens svar på mina fyra frågor om lögnaktigt besked

Nu har jag fått svar från kommunstyrelsen i Alingsås på min fyra frågor som gällde hanteringen av ett lögnaktigt svar på en begäran om kopia av allmän handling. Mitt ärende behandlades snabbt. Mina fyra frågor var: Vilken syn har kommunstyrelsens ledamöter på vikten av att från kommunen lämnande uppgifter ska överensstämma med sanningen? Vilka åtgärder … Fortsätt läsa Kommunstyrelsens svar på mina fyra frågor om lögnaktigt besked

Susanne Wirdemo registrerade anställdas åsikter om ABC-härvan. Skickade deras e-post vidare till sin personliga konsult.

Bland de e-postmeddelanden som fanns bland den sparkade näringslivschefen Magnus Thordmarks e-post fanns två stycken från andra kommunanställda som yttrycket kritik mot kommunledningens agerande och sympati för Magnus Thordmark. Dessa plockade dåvarande kommundirektören Susanne Wirdemo ut och skickade vidare till sin personliga konsult. Inget av meddelanden innehöll några som helst fakta utan enbart åsikter. Fredagen … Fortsätt läsa Susanne Wirdemo registrerade anställdas åsikter om ABC-härvan. Skickade deras e-post vidare till sin personliga konsult.

Frågor till kommunstyrelsens ledamöter med anledning av lögnaktiga besked

I dag har jag skickat brev med frågor till kommunstyrelsens ledamöter med anledning av det lögnaktiga svar jag fått på en begäran om en handling som hade avgörande betydelse för att näringslivschefen blev av med sitt arbete. Tidigare behandlar här hos BEVAKAREN. Här nedan brevet i sin helhet.   Till kommunstyrelsen i Alingsås Kommun Fråga … Fortsätt läsa Frågor till kommunstyrelsens ledamöter med anledning av lögnaktiga besked

Höjd lön för sparkade kommundirektören. Resultatet av Daniel Filipsson avtalsskrivande som tog mer än 100 dagar.

Efter mer än 100 dagar sedan han fått uppdraget har nu kommunalrådet Daniel Filipsson (M) skrivet ett anställningsavtal för Susanne Wirdemo. Trots att hon blivit av med jobbet som kommundirektör får hon inte bara behålla hela lönen utan får även en löneökning. Den 27 april fick kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (m) kommunstyrelsens mandat att teckna … Fortsätt läsa Höjd lön för sparkade kommundirektören. Resultatet av Daniel Filipsson avtalsskrivande som tog mer än 100 dagar.

Susanne Wirdemo raderade avgörande dokument i ABC-härvan. Framställdes lögnaktigt som om det aldrig funnits.

När Bevakaren begärde ut ett dokument, författat av advokatbyrån Front Advokater och som var avgörande för uppsägningen av näringslivschefen Magnus Thordmark så blev svaret att kommunen aldrig fått något sådant dokument. Nu kan Bevakaren visa att det var ren lögn. I själva verket hade Susanne Wirdemo fått dokumentet med e-post från konsulten Karin Åhström men … Fortsätt läsa Susanne Wirdemo raderade avgörande dokument i ABC-härvan. Framställdes lögnaktigt som om det aldrig funnits.